Servicii

Centrul A.I.P.A, localizat în Bucureşti, ajută la îmbunătăţirea vieţii copiilor cu Tulburări de Spectru Autist, prin activităţi bazate pe dezvoltarea psihologică a copilului într-o manieră ce implică jocul, principiile intervenţiei comportamentale aplicate şi lucrul energetic.

Evaluare psihologică şi energetică

Pentru a diagnostica copilul cu TSA trebuie să urmărim comportamentul acestuia şi natura energetică a blocajelor. Este nevoie de o echipă formată dintr-un psiholog clinician cu experienţă în domeniu şi de un analist comportamental, pentru a putea avea un diagnostic relevant.

Consilierea părinţilor şi curăţare energetică

Desfășurată într-un cadru individual, consilierea porneşte de la manifestările constatate sau relatate de persoană şi se urmăreşte descoperirea cauzelor ce au generat dezechilibrul în viaţa părintelui sau în relaţia copil - părinte şi eliberarea aspectelor subconștiente blocante ce împiedică găsirea echilibrului.

Intervenţie comportamentală (A.B.A.)

Prin aplicarea intervenţiei comportamentale urmărim îmbunătăţirea manifestărilor, întărirea comportamentelor funcționale, generalizarea și transferarea unui comportament sau unui răspuns dintr-o situaţie în alta, restricţionarea sau reducerea condiţiilor în care apar comportamentele problemă şi reducerea acestora.

Consideram esentiala implicarea parintilor in acest demers.

Evaluare şi intervenţie logopedică

Intervenția logopedică este axată pe motivaţia copiilor, pentru ca aceştia să obţină cele mai bune rezultate. Cu experiență în demersul dezvoltării limbajului și corectării acestuia, în tratarea dislaliei polimorfe, alaliei (afaziei congenitale), tulburărilor scris-citit etc., realizăm diagnosticarea diferențiată a întarzierilor de limbaj.

Grupuri de socializare pentru copii

Aceste intervenții specializate oferă copiilor posibilitatea de a se dezvolta constant și în propriul lor ritm, facilitându-le astfel progresul către o dezvoltare în acord cu cerințele sociale aferente vârstei lor.

Terapie prin arte combinate (art-terapie)

Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale, prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător.

Coordonarea echipei şi implementarea planului de intervenţie personalizat

Deosebit de util persoanelor care locuiesc în alte oraşe, dar si celor cărora, din diferite motive le este dificilă deplasarea. Fiecărui copil i se alocă o echipă de terapeuţi care îşi desfăşoară activitatea la domiciliul acestuia şi participă regulat la întâlnirile cu consultantul şi familia copilului.

Training-uri pentru aplicarea intervenţiei comportamentale la copiii cu deficienţe