Bucuresti - Telefon: 0721.753.779 | 0721.624.854

Str. Ostasilor nr. 7 , sector 1, Bucuresti Locatie

Ploiesti - Telefon: 0722.679.520 | 0726.170.006

Facem valuri de bine impreuna cu TINE!

Facem valuri de bine impreuna cu TINE!

Asocia?ia pentru Interven?ie Precoce în Autism te a?teapt? s? îno?i pentru cauza lor!

Statistica spune c? 1 din 100 de copii europeni sunt diagnostica?i cu autism.
Pentru c? noi credem c? implicarea fiec?ruia dintre noi aduce schimbarea destinelor acestor
copii, A.I.P.A. particip? anul acesta la Swimathon Bucure?ti, un eveniment de strângere de
fonduri prin înot, organizat de Funda?ia Comunitar? Bucure?ti, care de 6 ani aduce împreun?
comunitatea în jurul proiectelor pe care le sus?ine.
Ne dorim s? strângem fonduri pentru derularea unui program incluziv de dezvoltare socio-
emo?ional? prin tehnici teatrale pentru 20 dintre copiii diagnostica?i cu autism beneficiari ai
asocia?iei, dar ?i a unui training pentru p?rin?ii acestora.
Mai multe detalii despre proiect, g?se?ti aici: https://2019.swimathonbucuresti.ro/priveste-
inauntrul-necunoscut/
Astfel, cauza pentru care te invit?m s? îno?i este reprezentat? de dou? lucruri simple, care, îns?,
pun bazele integr?rii ?i accept?rii unei dizabilit??i care nu se vede, dar care se simte. Cl?dim
treptele spre integrare astfel:
1. Deoarece autismul este o tulburare înc? neîn?eleas?, A.I.P.A. schimb? viziunea prin
construirea unui program de dezvoltare sub forma unui teatru mobil, care s? le aduc?
copiilor pove?ti despre prietenie, în?elegere ?i r?bdare, valori care, de cele mai multe ori,
lipsesc societ??ii când aducem vorba de dizabilitate sau handicap. Mai mult decat atat,
copii vor înv??a s? gestioneze diferite situa?ii gândite de echipa de psihologi cu experien??
de peste 13 ani în domeniul psihologiei copilului.
2. Autismul afecteaz? întregul aspect al devenirii unei persoane, a?adar A.I.P.A. conduce
proiectul inclusiv în direc?ia familiei copilului diagnosticat cu autism, prin sus?inerea unui
training pentru p?rin?ii ale c?ror zile se transform? în întreb?ri ?i griji ?i conferindu-le
sentimentul de siguran?? de sine atunci când afl? c? pot, ?i ei, s? schimbe destinul
copilului lor.
A?adar, ne dorim s? oferim din cuno?tin?ele acumulate de echip?, pentru o mai bun? în?elegere a
p?rin?ilor, cu privire la diagnosticul de autism ?i tot ce implic? acesta.
Este crucial pentru p?rintele al c?rui copil este diagnosticat cu autism, s? se arunce în lupta
aceasta deplin informat. Trainingul îi asigur? diminuarea frustr?rilor provocate de volumul mare
de întreb?ri ner?spunse. Mai mult, prin acest training, p?rintele face cuno?tin?? mai îndeaproape
cu interven?ia comportamental? aplicat? ?i, astfel, are ghidul potrivit pentru a continua acas?
lucrul cu micu?ul.

Semnele autismului
A.I.P.A. recunoa?te semnele autismului ?i î?i bazeaz? interven?ia pe caracterul precoce al
acesteia. Mai exact, asociatia intervine înainte ca anumite achizi?ii fire?ti în dezvoltarea
copilului, s? se piard? iremediabil. A.I.P.A. propune proiectul inclusiv p?rin?ilor care nu sunt
înc? siguri de diagnostic.
Pentru a te ajuta s? în?elegi mai bine cu ce se confrunt? copiii cu autism, iat? câteva repere:
? Lipsa contactului vizual
? Lipsa limbajului func?ional ?i nonverbal (numai 50 % dintre copiii cu TSA î?i
recupereaz? limbajul prin terapie)
? Lipsa autonomiei personale ( copilul poate folosi scutecul pân? la 5 ani)
? Gesturi neîn?elese, copilul î?i flutur? mâinile, se joac? cu saliva, merge pe vârfuri, nu
recunoa?te pericolul ?i nu se îndep?rteaz? de el etc
? Lipsa atitudinilor sociale
? Atitudini agresive sau violente
? Praguri senzoriale ridicate, copilul poate percepe atingerea ca lovire, fotosensibilitate,
misofonie etc
Implic?-te ?i ajut?-ne s? ajut?m mai departe.
Vrei s? îno?i al?turi de noi? Vei face asta în cadrul unei echipe de 5 persoane, fiecare membru
va înota o lungime de bazin, f?r? presiune de timp, deoarece nu c?ut?m înot?tori experimenta?i.
Pa?ii de urmat pentru a ne sus?ine sunt:
1. Te înscrii pe platforma Swimathon ca înot?tor-fundraiser pentru cauza noastr? –
https://2019.swimathonbucuresti.ro/ pâna pe 15 mai 2019. Vei face parte dintr-o echip? de
5 persoane.
2. Participi al?turi de noi la un training în care ?i se vor oferi tips and tricks pentru a strânge
cât mai multe fonduri.
3. Donezi in numele proiectului suma de 80 de ron.
4. Împreun? cu echipa din care vei face parte, atragi fonduri necesare desf??ur?rii
proiectului, cu ajutor ul nostru.
5. Îno?i o lungime de bazin, pe 29 iunie, la bazinul Dinamo, al?turi de toate echipele celor
27 de proiecte participante.
6. Te bucuri al?turi de colegii t?i ?i de noi, de experien?? ?i de suma strâns? pentru micu?ii
c?rora se adreseaz? proiectul.
Dac? dore?ti s? te implici, b?l?cindu-te, scrie-ne pe asociatie_aipa@yahoo.com